ÁSRÚN MAGNÚSDÓTTIR (IS): Narodni ples bez granica

23.9. od 17:30-19h @ GALERIJA SC

U radionici koju će voditi koreografkinja Ásrún Magnúsdóttir, zajedno ćemo kreirati novi “narodni ples” bez granica. To je narodni ples za svaku naciju, boju, spol… To je narodni ples kad nam treba, kad se borimo, kad slavimo ili kad smo kod kuće. Ples će kreirati sudionici/ce radionice i Ásrún, koja je bila na različitim mjestima i kreirala razne narodne plesove s raznim ljudima, nacijama i društvenim grupama. Izradit će se i manifest. Nakon radionice, svaki/a od sudionika/ca bit će certificiran/a za podučavanje narodnoga plesa kome god žele te za plesanje kad god žele. Kreirat ćemo novi symbol zajedništva: revoluciju narodnim plesom.

Prijavite se na edukultura.sc@gmail.com (s par rečenica o sebi i kontakt mobitelom) do 22. rujna u ponoć. 

Financirano sredstvima europskog projekta apap – Performing Europe 2020, sufinancirano sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa