KONTAKT

Sveučilište u Zagrebu

Studentski centar u Zagrebu

Kultura promjene

Ganz novi festival

01 / 4593 510, 4593 613

kultura@sczg.hr 

Savska cesta 25,

HR – 10000 Zagreb

www.sczg.unizg.hr

ganznovi.sczg.hr

https://www.facebook.com/GanzNoviFestival

 

tko je tko

koncept, program i produkcija Silvija Stipanov

produkcijska suradnica i marketing Renata Matijević

asistenti produkcije Iris Tomić, Domagoj Kučinić

programska suradnica Ana Letunić

odnosi s javnošću Ana Suntešić, Marija Andrijašević

društvene mreže, sc i &td web Marija Andrijašević

ganz web Ana Suntešić, Goran Arbanas i Davor Višnić

urednica programske knjižice i prijevod Marija Andrijašević

vizualni identitet Lana Grahek

fotograf Damir Žižić

kronike Anja Mergeduš, Espi Tomičić, Marko Turčinov

hospitality Petra Budiša (+ promidžba), Hrvoje Markulj, Renata Matijević

promotori Andrej Peša Matanović, Dominik Lastovčić

šef tehnike Vlado Horvatić

pomoćnik šefa tehnike Kruno Dolenec

inspicijenti Jelena Erceg, Vedran Hleb

svjetlo Miljenko Bengez, Damir Kruhak, Mario Vnučec

ton Danijel Škrbo

scena Arsen Brizić, Dubravko Dolenec, Stipo Katavić

stolar Dragan Pavlić

tehnička podrška Zdenko Čavar, Matija Mamuća, Damir Vrabec, Barbara Šimunović

rekvizita Mladen Božović

šminka Iva Dežmar

garderoba Đurđa Janeš, Jagoda Kolenko

blagajna &td Lidija Hleb, Angelina Ivanoski

administrativna podrška Renata Rebec, Dijana Hrebak

šefica od kase Lada Čikara

programska savjetnica i šefica kulture Nataša Rajković

sanacijski upravitelj sc-a Mirko Bošnjak

Hvala svim sudionicima, partnerima, sponzorima, volonterima i zaposlenicima Studentskog centra koji su omogućili realizaciju festivala!